home                                           contact

palete drva za ogrjev
Drva za ogrjev u paletama,cijena ovakve palete je 250.-kn
  
Jasenovi stolovi dužine od 2,2m do 4m,širine 0,9m-1m,debljina od 50mm na više,prema zahtjevu kupca
      Finalna proizvodnja parketa klasičnog debljine 22mm,dužine od 250-500mm,širine od 55mm-65mm.Parket može biti od hrasta,jasena,trešnje ili bukve...
Proizvodnja hrastovih elemenata po narudžbi 50x50x250-500mm